Gå tilbake…

Case 3 - Merkevarebygging og kopiering på internasjonale konkurransearenaer

Med norsk kostnadsnivå er det krevende å hevde seg med hjemmeproduserte varer i en prisfokusert internasjonal konkurranse.

Muligheten for mange ligger i å bygge merkevarer, dvs å bygge merverdier til produktene, som kundene er villig til å betale for.

Når en bygger en merkevare må endel grunnleggende faktorer som kvalitet og funksjon være ivaretatt. Men i tillegg må det utvikles et sett av kundeoppfattede tilleggsverdier som f eks design, image, etc, som kundene er villig til å betale en merpris for.
Selv for et produkt som rullatorer, finnes det et slik potensiale i de store markedene i Europa – Premium segment, hvor en er villig til å betale vesentlig mer for en merkevare. Mens i markeder med anbud , slik som bl a i Norge er dette vanskeligere.

Gjennom merkevare- og markedsutvikling har man i en flora av billige kopier, men med tilsynelatende akseptabel kvalitet, har man lykkes med å etablere et prisnivå som er opp til 5 ganger høyere enn hva kopiproduktene kan kjøpes for. Dette tiltross for at forbrukermyndighetene har testet kopi-produktene og bedømt enkelte av de som nærmest like gode som originalen.

Den strategiske posisjon og de konkurransemessige fortrinn (M. Porter - competive advantages) som er skapt gjennom en logisk verdikjede, hvor bl a produkt-/markedsstrategi, pris og marketingfilosofi, samt en bevisst mediastrategi henger nøye sammen. Avgjørende viktig for å lykkes har også samarbeidet med brukerorganisasjonene og ledende universitetsmiljø i Europa vært.

En annen utfordrende side med å konkurrere ute på disse store internasjonale markedene, er hvordan forholde seg til de mange piratkopiene som dukker opp. Den norske markedslederen har måttet forholde seg til minst ett dusin piratkopier.

Ivaretagelse av disse immaterielle rettigheter og –verdier; juridisk, strategisk og markeds-/konkurransemessig, er også svært utfordrende og ressurskrevende, men dette er hverdagen på internasjonale markeder.

Det er mange utfordringer og fallgruver, men med fornuftig strategi og relevant erfaring er sannsynligheten for å lykkes større.

Vi har mangeårig praktisk erfaring på dette feltet.