Gå tilbake…

Case 2- Produkt- og markedsforståelse - Ekornes og Stressless

Møbelprodusenten Ekornes og Stressless-konsept er en norsk suksesshistorie og en av de mest vellykkede eksportsatsinger vi har vært vitne til. Her er det en del lærdom å ta med seg.

Fra lanseringen i 1971 passerte omsetningen i 1980 100 mkr, og tre år senere passerte eksporten denne milepelen - 100 Mkr.

Finanskrisen på slutten av ’80-tallet rev også med seg Ekornes inn i uføret, og selskapet sammen med banken, var på søk etter nye eiere/investorer.

HOV+DOKKA Gruppen - landets største kontormøbelprodusent, vurderte tidlig på 90-tallet å kjøpe det kriserammede selskapet.

Stressless-konseptet var selskapet juvél, og representerte for mange den viktigste verdien i selskapet.

For å bistå i prosessen knyttet vi til oss ledende eksterne rådgivere. Verdivurdering og vurdering av markedspotensialet i selskapet var sentrale deler av mandatet.

I rådgiverens rapport med vurdering av Stressless-konseptet konkluderte de med at dette ”20 år gamle prosjektet” vurdert ut fra livssyklus-analyse at Stressless var i modnings/metningsfase – dvs mot solnedgang. Dvs at det var begrenset påregnelig potensiale i produktet fremover.

Dette var en katastrofal feilvurdering. Man feilbedømte fullstendig markeds- og særlig eksportpotensialet for selskapet og Stressless konseptet.

Resulterte ble at vi besluttet å ikke gå videre i prosessen.

I dag – 20 år etter, har Stressless fortsatt en sterk posisjon i Globale markeder, og det er etter dette solgt ca 4 millioner Stressless seter.

Viktig læring fra denne erfaringen: Ha et bevisst forhold til strategisk posisjon, forstå potensialet i merkevarebygging, samt fokus på forretningsutvikling og produkt-/markedsvurderingen.