Områder vi jobber…

 • Internasjonalisering – etablere selskap eller samarbeid utenlands
 • Restrukturere selskaper – virksomhetsområder og selskapsstruktur
 • Gjennomføre strategiprosesser
 • Lean og effektivisering
 • Bransjeutviklingsprogrammer
 • Internasjonale idretts- og kulturarrangementer
 • Leder- og organisasjonsutviklinsprogrammer
 • Produkt- og markedsutvikling
 • Styrekompetanse – kurs og rådgivning
 • Styrearbeid
 • Forretningsutvikling
 • Midlertidig ledelse
 • Prosjektledelse
 • Helse og rehabilitering
 • Risikostyring, forsikring og finansiering
 • Omdømme- og merkevarebygging
 • Informasjons og påvirkningsstrategier - lobbying
 • Informasjons og samfunnskontakt
 • Utbygging og byggeprosjekter
 • HR – Lederutvikling, rektuttering, organisasjonsutvikling, 360 graders analyse
 • Coaching