Kai Korsen - kort om bakgrunn

Kai Korsen har en teknisk/økonomisk utdannelse som Ingeniør og Siviløkonom BI. Han har i tillegg fagutdanning innen mekanikk og elektro. Han har videre et Masterstudie i Strategisk ledelse fra BI.
Han kan se tilbake på mer enn 20 års erfaring som toppleder i norsk og internasjonalt næringsliv innen ulike bransjer – bl a: industri, rådgivning, finans og rehabilitering.

Kai Korsen holder kursvirksomhet innen styrekompetanse og har hatt og har en rekke styreverv. Styreverv innen næringslivet, organisasjoner og idretten og med erfaring fra følgende bransjer:

Forsikring Bank Pensjon Byggeindustri
NHO Grafisk Lean Attføring
Møbelkonsern Eiendom Toppidrett Energi
Rådgivning Innovasjon Media NOM Museum
Bransjeforeninger Såkornselskap TV/Idrett Reklame
England Ltd

Helse /
Rehabilitering
Tyskland GmbH
NCE
Høyere utdanning

Kai Korsen har også hatt betydelig engasjement innen idretten, og i en årrekke bl a ansvar for World Cup arrangementene i OL-anleggene på Lillehammer, samt en rekke verv innen Norges Skiforbund.
Han har jobbet med overføringseffekten fra ekstreme prestasjonskulturer innen toppidretten mot næringsliv og forvaltning og vis-e-versa på både individ- og prosjektbasis, samt ledelsesutvikling og coaching for å skape positive bærekraftige prestasjonskulturer.

Kai Korsen har også erfaring som foreleser på Bachelor-nivå innen; finans, marked, strategi og entreprenørskap.

Yrkeserfaring:

TOPRO as Konsernleder/Adm dir Omstilling og omstrukturering, strategi, Lean Management, omdømmebygging, nettverk, markedsorientering, arbeidsmarked- og arbeidshelse. Les mer her pdficon
TOPRO GmbH Geschaftsführer Etablerte datterselskap i Munchen. Salgsorganisasjon for hjelpemidler i Mellom-Europa – 6-regioner. 15 årsverk. Merkevarebygging. Les mer her pdficon
Gjensidige Adm dir / Dir Omstrukturering av Gjensidige forsikring / Gjensidige NOR. Ledelse av lokal- og Regionenhet og medlem av konsernledergruppen. Forsikring, bank og pensjon
NORBOK as Adm dir Omstilling teknolgisk og organisasjonsmessig. Eierskifte
HOV+DOKKA Adm dir Restrukturering og omstilling etter finanskrise, Distribusjon, Markedsorientering, OL-leveranser. Statoil kontrakt.
As Bedriftsrådgivning Disponent Etablerte Bedriftsrådgivningsselskap – Utredning, analyse, marked, prosjektutvikling, organisasjonsutvikling og rekruttering
Raufoss ASA Ingeniør Raufoss Bygg og Fasadesystemer. Drifts-/salgsingeniør og prosjektleder for fasadeprosjekter – hjemmemarked og eksport.
Se full profil på LinkedIn