Hvordan jobber vi?

Evolution Norge bistår toppledere, selskaper og det offentlige med rådgiving, analyse og prosjektledelse.


  • Selskapet er en del av et nettverk av ledende kompetansemiljøer som utgjør en unik kompetansebase - se en oversikt over noe av nettverket - Kontakt oss.
  • I konseptet sikrer man relevant spisskompetanse på et bredt felt fra egen organisasjon og/eller
    håndplukket fra et internasjonalt nettverk.
  • Her kombinerer man tilgang på beste kompetanse, fleksibilitet og liten effektiv organisasjon
  • I Evolution Norges prosjektstyringssystem sikrer vi riktig kompetanse og effektiv styring og oppfølging
    av prosjektene.


Les mer om noen av våre erfaringer nedenfor, eller trykk på bildene til venstre
Case 1 -- Strategi - Norsk hjelpemiddelprodusent
Case 2 -- Produkt- og markedsforståelse - Ekornes og Stressless
Case 3 -- Merkevarebygging og kopiering på internasjonale konkurransearenaer

For en oversikt over våre honorarsatser se her…