Kompetanseområder

Forretningsutvikling

Forretningsutvikling er grunnlaget for virksomhetens vekst og utvikling. Det handler mye om å utvikle en organisasjonsmessig dynamikk som sikrer en kontinuerlig forbedringsprosess og samtidig sikrer realisering av større strategiske tiltak og løft. Vi har bred erfaring med slike prosesser fra en rekke bransjer, både i Norge og utlandet.
Les mer her…

Strategi

I strategiprosessen legges mye av grunnlaget for bedriftens fremtidige suksess. Strategi handler om å skape en unik og effektiv verdikjede som gir bedriftens konkurransemessige fortrinn. Strategiprosessen er utfordrende og krever erfaring og kompetanse. Vi har lang erfaring fra slike prosesser.
Les mer her…

Styrekompetanse

Styret er en viktig ressurs for lederen og virksomheten. Styrets rolle er tosidig - sikre forsvarlig drift og forvaltning av bedriftens ressurser og samtidig bidra til å skape verdier. Vi har lang erfaring med å utvikle styrekompetanse gjennom kurs og rådgivning, samt erfaring fra flere ti-talls styreposisjoner i ulike virksomheter.
Les mer her…

Prosjekter

Gjennom arbeid med prosjekter for bedrifter, bransjer, organisasjoner, samt store events/arragementer, samt påvirkningsprosjekter, har vi opparbeidet en unik erfaring. Vi jobber i Norge og internasjonalt. Vi deler gjerne vår erfaring og kompetanse ved å bistå med gjennomføring av dine prosjekter.
Les mer her…

Områder vi jobber

Vi har i en årrekke jobbet innen et bredt felt med nærings- og samfunnsliv og organisasjoner og og idretten og har bygget opp en omfattende erfaringsbakgrunn. Her er eksempler på hva vi har jobbet med, og har erfaring på.
Les mer her…