Gå tilbake…

Jobb smartere – bruk teknologien

Skype, appleplattformen - FaceTime, iPad, iCloud, ProjectPlace, og andre deler av denne nye hverdagsteknologien med sømløse grensesnitt og et vel av mulighet til å dele informasjon som kan forenkle hverdagen for mange virksomheter. Ikke minst i Norge, med høyt kostnadsnivå, og store avstander er potensialet ekstra stort for å utnytte disse mulighetene. I Norge ligger man også langt fremme på IKT, kan dette fort utnyttes til å bli et konkurransemessig fortrinn.

Ta kontakt, for å se på noen av de prosjekter vi har gjennomført, og hva vi kan gjøre for deg.