Prosjekter

Prosjektledelse

Gjennom flere tiår som toppleder og i styret for en rekke selskaper med internasjonal orientering innen ulike bransjer - industri, finans, rådgivning og undervisning har man opparbeidet en bred forretningsmessig erfaring og forståelse.

Samtidig har en vært aktiv og hatt ledende posisjoner innen bransjeorganisasjoner. Med dette som basis, kombinert med et bredt samfunnsengasjement er det opparbeidet og et unikt nettverk innen næringsliv, organisasjoner, politisk miljø, idrett og samfunnsliv.

Dette er en verdifull basis og kompetanse for å etablere og utvikle næringsvirksomhet og organisasjoner.

Det er denne kompetansen du får tilgang til når du engasjerer Evolution Norge.