Foretningsutvikling

I en dynamisk verden med raske endringer i rammebetingelser, konkurransesituasjon og markedets behov, er det behov for kontinuerlig fokus på å tilpasse og utnytte de forretningsmulighetene dette gir – forretningsutvikling.

Dette er krevende arbeid og prosesser, som krever ressurser og kompetanse.

Gjennom flere ti-år som toppleder og i styrer for en rekke selskaper med internasjonal orientering innen ulike bransjer - industri, finans, rådgivning og undervisning, har man opparbeidet en bred forretningsmessig erfaring og forståelse.
Samtidig har en hatt ledende posisjoner innen bransje- og interesseorganisasjoner. Ut fra dette, kombinert med et bredt samfunnsengasjement, er det opparbeidet og et unikt nettverk innen næringsliv, organisasjoner, politisk miljø, idretten og samfunnsliv.
Dette er en verdifull basis og kompetanse for å etablere og utvikle næringsvirksomhet og organisasjoner.

Det er denne kompetansen du får tilgang til når du engasjerer Evolution Norge as.

  • Restrukturere selskapet
  • Effektivisering og Lean management
  • Innovasjonsprosjekter – BIF / IFU
  • Produkt og markedsutvikling
  • Internasjonalisering
  • Finansiering - risikostyring

Ofte er problemstillingen:
Finne de rette partnerne og utvikle optimale produkter og tjenester som markedet etterspør.