Strategi

Strategi handler om beslutningene for å nå virksomhetens mål og visjon.
Strategiprosessen handler om å gjøre de riktige valgene ut fra en strukturert prosess, hvor en søker måloppnåelse ut fra analyse av markedsmuligheter og virksomhetens styrke og svakheter, trusler og muligheter.


”Strategi handler om å gjøre de rette tingene - det er hvilke ting man gjør, mer enn hvordan man gjør tingene, som er avgjørende”.

(Peter Drucker)

”Strategi handler om å se mulighetene, utnytte sine fortrinn og utvikle en verdikjede som gir konkurransemessige fortrinn”

(Michael Porter)


Vi har solid formell bakgrunn og bred erfaring med strategiprosesser i bedrifter og organisasjoner.

Evolution Norge er en trygg samarbeidspartner i din strategiprosess. Vi bidrar som prosesskonsulent eller rådgiver i hele prosessen.

Mål, visjon, og strategier

  • Analyse, Prosess, Implementering

Vi kan bistå i hele prosessen - prosesskonsulent, med; Målformuleringer, utvikling av visjon og strategier og hovedprosessen med analyse, utvikling og forankring, samt implementering.

Ta kontakt for en uforpliktende prat