Styrekompetanse

Styret er en ressurs som mange bedrifter utnytter dårlig. Dette kan ha sammenheng med mange forhold. De vanligste årsakene til at man ikke klarer å utnytte denne ressursen har sammenheng med mangel på kompetanse, som f eks - hvilken kompetansebase et styre bør ha, og ikke minst forståelsen av styrets rolle.

Mange ser på styret hovedsaklig som et kontrollorgan, noe som er viktig. Men, dette er bare en liten del av rollen til et profesjonelt styre. Styret skal like mye være en ressurs for å sikre bedriftens vekst og forretningsmessige utvikling, et ofte forsømt område.

Det er ikke nok å drive lovlig – det må også skapes resultater.

Vi har bred erfaring med styrearbeid fra en rekke styreverv i norske og utenlandske virksomheter og kurs og skolering av styremedlemmer og styrerådgivning.

Vi jobber med styrekompetanse og tilbyr kurs og bistand på dette feltet.

Les om kurset Styreseminar – Styret som ressurs – 3 Moduler her.